140-летие освобождения Болгарии от турецкого рабства

140-летие освобождения Болгарии от турецкого рабства

140-годишнината от Освобождението на България от турско робство бе тържествено и празнично отбелязана в гр. Одеса в клуб «Палладиум». Мероприятието, което се проведе на високо ниво, стана благодарение на организациите: «Българско Народно Събрание в Украйна» с председател Валерий Твердовский — собственик на клуб «Палладиум», и «Всеукраинската Асамблея на българите в Украйна» с президент Дора Костова — главен редактор на вестника за българите в Украйна «Роден край».
На тържеството пристигнаха българи и българолюбци от цяла Украйна, присъстваха официални гости, сред които: съветникът и консулът в Генералното консулство на Р България в гр. Одеса г-н Кральо Димов и г-н Мирослав Енков, депутатът в Одеския областен съвет г-н Трифон Антов, депутатът в Одеския градски съвет Марина Лозовенко, представителят на Управлението на културата, националностите, религиите и опазването на културното наследство на Одеската облдържадминистрация Дмитрий Стоянов и др.
IMG_7574IMG_7567IMG_7573IMG_7570IMG_7566IMG_7580IMG_7575IMG_7577IMG_7579