Новости социального департамента

Уважаемые члены Болгарского Народного Собрания, спешим сообщить вам хорошие новости.
Все мы знаем как сложно в нынешнее время приходится людям, а особенно —
с инвалидностью.
Но благодаря работе социального департамента в нашей общественной организации — люди с инвалидностью имеют право на:

— получение финансовой помощи для возмещения стоимости обучения в вузе;
— обеспечение средствами тех.реабилитации;
— обеспечение путевками на санитарно-курортное лечение;
— получение материальной помощи.

Предлагаем вашему вниманию перечень документов для получения помощи по выше указанным пунктам.

Приемная «Болгарского Народного Собрания»:
098 510 45 80.

Да си помагаме и да се държим!

 

Для осіб з інвалідністю

Особа з інвалідністю має право

1. На отримання фінансової допомоги для відшкодування вартості навчання у вищому навчальному
закладі. (перелік документів)
1.Копію паспорта (1, 2, 11 сторінки);
2. Копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі якщо заявник — фізична
особа є внутрішньо переміщеною особою) згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі
довідки про взяття
3. на облік внутрішньо переміщеної особи;
4. Копію ідентифікаційного коду;
5. Копію довідки МСЕК про встановлення інвалідності (для дітей-інвалідів — висновок ЛКК);
6. Копію індивідуальної програми реабілітації (дитини-інваліда) з зазначенням у п.4 «Професійна
реабілітація», що особа з інвалідністю може навчатися у вищому навчальному закладі;
7. Довідку про склад сім’ї;
8. Копію документу державного зразка про освіту ( атестат школи з додатком);
9. Копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (за наявності, за відсутності
довідку про звільнення від ЗНО);
10. Повідомлення навчального закладу, що підтверджує його готовність надавати освітні послуги;
11. Документи, що підтверджує вартість навчання освітніх послуг за навчальний рік посеместрово;
12. Копію ліцензії навчального закладу на надання навчальних послуг із додатком та сертифікат про
акредитацію за обраним напрямком навчання;
13. Копію диплома про першу вищу освіту з додатком (якщо особа виявила бажання отримати 2 вищу
освіту).
2. На забезпечення засобами технічної реабілітації особи з інваліднісю. Перелік документів, які
необхідно подати особі з інвалідністю для взяття на облік щодо забезпечення ТЗР:
1. заява про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
2. анкета на технічні засоби реабілітації (із зазначенням конкретної моделі виробу та виробника);
3. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
4. паспорт або свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років);
5. довідку про реєстрацію місця проживання;
6. висновок МСЕК про встановлення інвалідності (для дітей з інвалідністю – висновок ЛКК);
7. індивідуальну програму реабілітації (для людини з інвалідністю та дитини з інвалідністю);
8. висновок ЛКК для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (для інших осіб);
9. копію пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, що
виплачується замість пенсії;
10. копію посвідчення, яке підтверджує статус особи, що має право на пільги відповідно до
законодавства.
3. На забезпечення осіб з інвалідністю путівками на санаторно-курортне лікування
Для взяття на облік для отримання путівки особи з інвалідністю (або уповноважені ними особи)
подають до робочих органів такі документи:
1. заяву за встановленою формою;
2. висновок МСЕК про потребу потерпілого в санаторно-курортному лікуванні;
3. медичну довідку лікувальної установи за формою N 070/о.
4. На отримання матеріальної допомоги, до заяви додаються:
1) копія паспорта або пластикової картки типу ID паспорту з безконтактним електронним носієм та
витяг з єдиного державного демогрфічного реєстру;
2) копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника;
З) довідка про склад ciм’ї або про зареєстрованих за відповідною адресою ociб (крім внутрішньо
переміщених oci6);
4) згода заявника та членів сім’ї які зареєстровані та фактично проживають з ним, на збір
інформайії про сім’ю, доходи, власність та майно, необхідну для отримання матеріальної допомоги, а
також на обробку цих даних відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних» (додаток);

5) документи, що підтверджують обставии, з якими пов’язана необхідність надання матеріальної
допомоги;
6) у разі звернення за одержанням допомоги на користь члена сім’ї до заяви додаєтються копії
документів, які підтверджують родинний зв’язок;
7) у випадку звернення за одержанням допомоги на лікування до заяви додаються: оригінал
виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого із зазначенням медичної установи,
яка призначає або призначала лікучання; оригінал фінансових документів ( рахунки або чеки із
зазначенням конкретного переліку найменування медичних інструментів, меникаментів, виробів
медичного призначення, медичних послуг, імплантів та протезів, у тому числі дороговартісного
лікування, трансплантації, тривалого лікування онкологічного захворювання) дата яких не перевищує
12 календарних місяців, що передують даті звернення;
8) копія посвідчення про право на пільни або копія довідки медико-соціальної єкспертної комісії
(МСЕК) про встановлення групи інвалідності (у разі наявності);
9) копія довідки про взяття на облік особи, яка переміщена з тимчасово окупованої території
України або району проведення антитерористичної операції (у разі наявності.)
10) довідка про доходи сім’ї за останні 6 місяців, що передують даті звернення (окрім осіб з
онкологічним захворюванням);
11) акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї за формою, затвердженою наказом МПСПУ
від 28 квітня 2004 року № 95 (застосовується до абзацу восьмого пункту 2 розділу 1);
12) у разі пожежі житлового приміщення (будинку) копії документів на право власності на квартиру
(будинок), копія акту Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в
Одеській області про пожежу із понесеними прямими та побічними збитками та інші документи, які
свідчать про збитки;
13) у разі руйнування житла або його пошкодження під час стихійного лиха документ, який
підтверджує заподіянні збитки (акт обстеження органу місцевого самоврядування);
14) у разі визнання особи недієздатною-копія рішення суду ( абзац І розділу ІІ Порядку.